Etterutdanningskurs STEINKJER gods- og persontransport (helg)


HELGEKURS etterutdanning, gods- og persontransport.


Torsdag og fredag kl. 14.00 - 22.00
Lørdag, søndag og mandag kl. 09.00 - 17.00

Kursdeltaker må disponere egen bil med forbruksmåler til gjennomføring av optimalkjøring.
Optimalkjøring blir mandag.

Førstehjelp / brannbevis medfølger på våre kurs.

Fra 01.01.2020 er det endring av forskrift om etterutdanning for yrkessjåfører. Her er det viktig å merke seg følgende i modul 5, optimalkjøring. Gjelder kun godstransport:

«Kjøringen skal foregå med kjøretøy tilsvarende yrkessjåførens hovedkjøretøy"

Klasse C1 – aktuell totalvekt minst 6000 kg
Klasse C / CE – aktuell totalvekt minst 18 500 kg


Kurssted:
YSK AS
Hallemvegen 20
7715 Steinkjer

Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Krav til gyldighet
Det er krav til gyldig førerrett for den førerkortklasse du går på kurs for. Dette ser man i kolonne 11 bak på førerkortet. Hvis du man ikke har gyldig førerrett ved kursets start, vil man ikke kunne delta delta på kurset før førerkort er fornyet. Om yrkessjåførkompetansen (kode 95) er utløpt, kan man likevel delta på kurset. Ved kombinert etterutdanning for gods- og persontransport er det krav om førerrett kl. C1 / C eller førerrett både kl. C1 / C og D1 / D.


Ingen ledige plasser. Vennligst ta kontakt med oss dersom du ønsker å sette deg på venteliste

Informasjon

04.01.2024

Steinkjer

Fra : 04.01.2024
Til : 08.01.2024
14:00-17:00

Kr 9 500,-