Løyvekurs gods- og persontransport


Skal du ha løyve for gods- og persontransport, må du bestå en løyveeksamen for å kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med faglig kompetanse.

Kurset YSK AS tilbyr dekker pensum til løyveeksamen hos Statens vegvesen. 

Pensum:
Transport og logistikk
Bransjeteknikk
Ledelse og økonomisk styring

Løyveeksamenen består av to delprøver, og du må bestå og gjennomføre begge deler samme dag. Prøven varer fire timer, to timer per delprøve.
Hvis du har behov for tilrettelegging på teoriprøven, kan du søke skriftlig til Statens vegvesen.

Det er Statens vegvesen som utsteder løyve. For å få tildelt løyve må du kunne fremvise:

  • Bankgaranti med bevis på økonomisk evne
  • Attest på god vandel (politiattest må vedlegges)
  • Dokumentasjon for godkjent teoriprøve til førerprøven klasse C1 eller D1
  • Bekreftelse fra kommunekasserer, skattefogd og konkursregister i Brønnøysund


Læremateriell er inkludert i kurspris.
Gebyr for eksamen hos Statens vegvesen kommer i tillegg.


Tid:
13. - 15. september
kl. 08.00 - 16.00 alle dager

Kurssted:
YSK AS
Hallemvegen 20
7715 Steinkjer

Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600


Bedriftspåmelding

Påmelding

Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-post er påkrevd
Mobil er påkrevd

Informasjon

10.09.2021

Steinkjer

Fra : 13.09.2021
Til : 15.09.2021
08:00-16:00

Kr 9 900,-