Arbeidsvarsling 1


ARBEIDSVARSLING KURS 1 - ARBEID PÅ VEI

Tid:

Mandag 31. mai kl. 08.00 - 16.00

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg".


Formål med opplæringen
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.
De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.


Målgruppe
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.


Kursinstruktør:

Geir Atle Kvendset
Halaas Trafikkskole AS - en del av TK Gruppen


Kurssted:
Nettbasert - via Teams

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

27.05.2021

Nettbasert - Teams

31.05.2021
08:00-16:00

Kr 2 000,-