Anleggsmaskinførerkurs


Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 er felles for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Om du ikke har dette kurset tilbyr vi det som e-læring, med en avsluttende skriftlig teoretisk prøve. 
Kurset inkl. teoretisk prøve kr 1 150,-.

Våre kurs gjennomføres ihht. opplæringsplaner for sertifisert opplæring.
Modul 1.1 må gjennomføres og bestås før Modul 2.1 Masseforflyttingsmaskiner og 3.1 Masseforflyttingsmaskiner - Praktisk bruk.
Etter kurset må mengdetrening på aktuell maskinklasse gjennomføres, før avsluttende praktisk prøve.


Modul 2.1 Masseforflyttingsmaskiner
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Modul 3.1 Masseforflyttingsmaskiner (praktisk opplæring)
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområder og sikkerhetsutstyr.
Grunnopplæringen skal også omfatte vedlikehold og viktige kontrollpunkter på masseforflyttingsmaskiner.

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening ihht. Modul 4.1.
Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på masseforflyttingsmaskin, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskin.

Læremateriell er inkl. i kurspris.

PÅMELDING HERTid:
kl. 08.00 - 16.00 alle dager.
Lunch blir servert.

Kurssted:
Skogmo Industripark AS
Amdal Elektro-bygget, 3. etasje


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

17.06.2021

Skogmo Industripark

Fra : 21.06.2021
Til : 23.06.2021
08:00-16:00

Se priser under påmelding.