Varme Arbeider


Sertifiseringen for varme arbeider er gyldig i fem år, og må etter hver periode fornyes. 
Er ditt oppdatert?

Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er av forsikringsbransjen pålagt å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Dersom du jobber med varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.

YSK AS, i samarbeid med Skogmo Industripark, tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.

Kursinstruktør: Tor Ove Meidal

Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Praktisk informasjon:
Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider (inkludert i kursavgift)

Vi stiller med alt nødvendig utstyr og læremateriell for gjennomføring av kurset.

PÅMELDING HER

Tid:
kl. 08.00 - 16.00.
Lunch blir servert.

Kurssted: 
Skogmo Industripark AS
Amdal Elektro-bygget, 3. etg.


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600


Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

19.11.2021

Skogmo Industripark

22.11.2021
08:00-16:00

Se priser under påmelding.