Truckkurs klasse T1 - T4


Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 er felles for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Om du ikke har dette kurset tilbyr vi det som e-læring, med en avsluttende skriftlig teoretisk prøve. 
Kurset inkl. teoretisk prøve kr 1 150,-.

Våre kurs gjennomføres ihht. opplæringsplaner for sertifisert opplæring.
Modul 1.1 må gjennomføres og bestås før Modul 2.2 og 3.2 - Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 - T4.
Etter kurset må mengdetrening på aktuell truckklasse gjennomføres, før avsluttende praktisk prøve.


Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 - T4
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Modul 3.2 Løfte- og stablevogner for gods - Truck kl T1 - T4 (praktisk opplæring)
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.
Grunnopplæringen skal også omfatteviktige kontrollpunkter på trucker.

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening ihht. Modul 4.2.
Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

Læremateriell er inkl. i kurspris.

PÅMELDING HER


Tid:
kl. 08.00 - 16.00 alle dager.
Lunch blir servert.

Kurssted: 
Skogmo Industripark AS
Amdal Elektro-bygget, 3. etg.


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600


Bedriftspåmelding

Påmelding

Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
Personnummer påkrevd
E-post er påkrevd
Mobil er påkrevd

Informasjon

12.10.2021

Skogmo Industripark

Fra : 18.10.2021
Til : 19.10.2021
08:00-16:00

Se priser under påmelding.