Utvidelse 7 timer persontransport


Kurssted:

Fosen Fjordhotell, Nedre Årnes 5, 7170 Åfjord

Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

08.06.2021

Åfjord

15.06.2021
09:00-17:00

Kr 2 000,-