Krankurs G11 Løfteredskap og / eller G8 Lastebilkran


Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
er felles for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Om du ikke har dette kurset tilbyr vi det som e-læring, med en avsluttende skriftlig teoretisk prøve.
Kurset inkl. teoretisk prøve kr 1 150,-.


Våre kurs gjennomføres ihht. opplæringsplaner for sertifisert opplæring.
Modul 1.1 må gjennomføres og bestås før Modul 2.3 G11 - Løfteredskap.
Derretter må Modul 2.3 G11 - Løfteredskap gjennomføres og bestås før Modul 2.8 G8 - Lastebilkran.
Etter kurset må mengdetrening på G8 gjennomføres, før avsluttende praktisk prøve.


Modul 2.3 G11 - Løfteredskap
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Modul 2.8 G8 - Lastebilkran
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og
bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av personløfter.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Modul 3.8 G8 - Lastebilkran (praktisk opplæring)
FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranfører en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.
Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, oppstilling, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr mot overlast. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på lastebilkraner.

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening ihht. Modul 4.8.
Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på lastebilkran, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G8 - Lastebilkran.

Læremateriell er inkl. i kurspris.

PÅMELDING HER


Tid:
kl. 08.00 - 16.00 alle dager.
Lunch blir servert.

Kurssted: 
Skogmo Industripark AS
Amdal Elektro-bygget, 3. etg.


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

24.05.2021

Skogmo Industripark

Fra : 25.05.2021
Til : 27.05.2021
08:00-16:00

Se priser under påmelding.