Utvidelse 7 timer persontransport


Kurssted:
Varehuset Årnes Handel AS, Joakim Brevolds Allè 1, 7170 Åfjord


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

29.03.2021

Åfjord

30.03.2021
09:00-17:00

Kr 2 000,-