Eksamensforberedende kurs - anleggsmaskinførerfaget (fagbrev)


Du kan ta fagprøven som praksiskandidat hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Det kreves minimum fem års praksis. 
Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fagprøve.
Du må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fagprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

VI ARRANGERER EKSAMENSFORBEREDENDE KURS PÅ VEIEN MOT FAGBREV I ANLEGGSMASKINFØRERFAGET


Krav til praksiskandidat:

Minimum 5 år praksis i anleggsmaskinførerfaget før fagprøve
Kompetansebevis på aktuell masseforflytningsmaskin (-er)

 

Kursinnhold:

Faglig rettet innhold
Skrivetrening – hvordan sette opp en eksamensbesvarelse
Gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver og besvarelser
Gjennomgang av tillatte hjelpemidler under eksamen
Prøveeksamen
Bistand til oppmelding til eksamen og fagprøve

 

24 timer eksamensforberedende kurs over 3 dager på Steinkjer

8. mai
9. mai
10. mai


Eksamen avholdes ved nærmeste videregående skole 4. juni.
Alle hjelpemidler tillatt under eksamen. PC kan benyttes, og man har tilgang til delvis åpent internett.

 

Praktisk fagprøve gjennomføres etter bestått eksamen.

 

Kurspris:
Kr 5 000,- pr deltaker.
Kursdeltakere får låne lærebøker.

Eksamensavgift (kr 1 150,-) og prøveavgift (kr 981,-) for fagprøve kommer i tillegg.


Kurssted:
YSK AS, Hallemvegen 20, 7715 Steinkjer

 

Påmeldingsfrist 31. januar. Privatistweb stenger for oppmelding til eksamen 1. februar.


Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Informasjon

31.01.2021

Steinkjer

Fra : 08.05.2021
Til : 10.05.2021
09:00-16:00

Kr 5 000,-