Eksamensforberedende kurs - yrkessjåførfaget (fagbrev)


Du kan ta fagprøven som praksiskandidat hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Det kreves minimum fem års praksis. 
Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fagprøve.
Du må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fagprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

VI ARRANGERER EKSAMENSFORBEREDENDE KURS PÅ VEIEN MOT FAGBREV I YRKESSJÅFØRFAGET


Krav til praksiskandidat:

Minimum 5 år praksis i yrkessjåførfaget før fagprøve
Førerkort kl. C eller kl. D (ikke krav til CE / DE)
Gyldig YSK

Kursinnhold:

Faglig rettet innhold
Skrivetrening – hvordan sette opp en eksamensbesvarelse
Gjennomgang av tidligere gitte eksamensoppgaver og besvarelser
Gjennomgang av tillatte hjelpemidler under eksamen
Prøveeksamen
Bistand til oppmelding til eksamen og fagprøve

 

24 timer eksamensforberedende kurs over 3 dager i Rørvik

10. april
24. april
8. mai
kl. 10.00 - 17.00 alle dager.


Eksamen avholdes ved nærmeste videregående skole 4. juni.
Alle hjelpemidler tillatt under eksamen. PC kan benyttes, og man har tilgang til delvis åpent internett.

 

Praktisk fagprøve gjennomføres etter bestått eksamen.

 

Kurspris:
Kr 5 000,- pr deltaker.
Kursdeltakere får låne lærebøker.

Eksamensavgift (kr 1 150,-) og prøveavgift (kr 981,-) for fagprøve kommer i tillegg.


Kurssted:
Sæternes Transport AS
Sørveien 35
7900 Rørvik

 

Påmeldingsfrist 31. januar. Privatistweb stenger for oppmelding til eksamen 1. februar.


Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Informasjon

31.01.2021

Rørvik

08.05.2021
10:00-17:00

Kr 5 000,-