ADR-grunnkurs + evt. utvidelse


Grunnkurs:
Lørdag 7. november kl. 09.00 - 17.00
Søndag 8. november kl. 09.00 - 17.00

Kursinstruktør:
Geir Atle Kvendset, Halaas Trafikkskole


Undervisningsmål:
Eleven skal kunne prinsippene for merking, lasting, samlasting, begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på veg.
Videre skal eleven kunne redegjøre for de aktuelle regler og forskrifter som er relevant i ADR og for kjøretøyet.

ADR-grunnkurs kr 4 500,-.
Lærebøker kr 1 050,-.

Ta kontakt for utvidelse til andre klasser. 

Kurssted:
Namdalshagen AS
Søren Thornæs veg 10
7800 Namsos


Kontakt:
post@ysk.as
916 09 600

Bedriftspåmelding

Påmelding

Bedrift er påkrevd
Org.nr. er påkrevd
Postnummer er påkrevd
By er påkrevd
Fakturaadresse er påkrevd
Kontaktperson er påkrevet
Kontaktpersons e-post er påkrevd
Kontaktpersons telefon er påkrevd

Informasjon

05.11.2020

Namsos

Fra : 07.11.2020
Til : 08.11.2020
09:00-17:00

Kr 4 500,-. Lærebøker kr 1 050,- i tillegg.