Arbeidsvarsling 1


ARBEIDSVARSLING KURS 1 - ARBEID PÅ VEI

Tid:

Torsdag 5. mars kl. 08.30 - 15.00

Arbeidsvarsling 2 - påmelding HER


Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.
Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg".


Formål med opplæringen
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.
De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.


Målgruppe
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.


Kursinstruktør:

Trond Rasmussen
Halaas Trafikkskole AS - en del av TK Gruppen


Kurssted:
Kysthotellet Rørvik

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.

Informasjon

04.03.2020

Rørvik

05.03.2020
08:30-15:00

Kr 2 000,-